Gebiedscommunicatie Specialist Huren Freelance Interim Omgevingscommunicatie Draagvlak Verwerven Vastgoedpromotie Evenement Organiseren
|Een Greep Uit Mijn Opdrachtgevers Uit Heel Nederland |

Gebiedscommunicatie

Het positioneren van een gebied bestaat uit een complexe mix van voorlichting, draagvlakverwerving, omgevingscommunicatie en marketingcommunicatie. Tegelijk biedt zo’n vernieuwing de gelegenheid om de positionering voor een woningcorporatie, de gemeente of de projectontwikkelaar te versterken als een organisatie met hart voor de stad of het dorp. Gedurende deze lange ontwikkelingsprocessen zijn verschillende communicatieprocessen (naast het projectontwikkelingsproces) te herkennen.


Je zoekt een partner die begrijpt waar je als organisatie mee bezig bent en die tegelijkertijd steeds de vertaling kan maken naar de (potentiële) bewoner, ondernemer of gebruiker van een gebied. Een partner die kan schaken op al deze verschillende borden. Ik ben specialist in gebiedscommunicatie en thuis in al deze

verschillende facetten van het vak.

 

Draagvlak verwerven, omgevingscommunicatie, gebiedscommunicatie, gebiedspromotie, vastgoedpromotie, evenementen organiseren
|Krachtenveldanalyse | Draagvlak Verwerven | Omgevingscommunicatie |

Draagvlak Verwerven

Draagvlak verwerven is onlosmakelijk verbonden met zorgvuldige communicatie en steeds vaker met participatie. Omdat ieder project zo zijn eigen unieke kenmerken heeft is procesbegeleiding bij gebiedsontwikkeling steeds weer maatwerk.


Of het nu gaat om een herstructurerings-, een infrastructurele of lastige wateropgave. Ik maak een krachtenveldanalyse. Daarbij breng ik de verschillende belanghebbenden voor je in kaart met hun rollen, niveau van vertrouwen, belangen, standpunten en doelen. Ik analyseer de kracht en de macht van de actoren en geven je inzicht in de ringen van invloed.


Zo kunnen we iedere speler een passende rol geven in het proces en communicatie op maat inzetten.

 

Omgevingscommunicatie

Een nieuwe wijk. De komst van een afvalstoffendepot. De renovatie van een wijk of woningen met asbest. Het samenbrengen van allerlei publieke voorzieningen in een multifunctionele accommodatie op een plek waar zich nu een heerlijk groen sportpark bevindt. Het slopen van gebouwen met (licht) radioactieve materialen?

Voor alle deze uitdagingen heb ik als adviseur al oplossingen geboden. Niet alleen een strategisch aanpak, maar ook het daadwerkelijk realiseren van het communicatietraject: het organiseren van bewonersavonden, ontwerpworkshops, het schrijven van nieuwsbrieven of het organiseren van een afscheidsceremonie of een opleveringsfeestje. Iedere fase in de opgave is weer anders en vraagt andere oplossingen waarbij ik jouw organisatie graag laat schitteren.


gebiedspromotie, gebiedscommunicatie, vastgoedcommunicatie, omgevingscommunicatie
|Gebiedspromotie voor o.a. VU Campus, Elan Wonen, Ymere, ING Real Estate|

Gebiedspromotie

Om wijken of buurten met een wisselend imago weer hun krachtige reputatie terug te geven is meer nodig dan ingrijpen in de ruimtelijke ontwikkeling. De kloof tussen het huidig imago van een gebied en het wensbeeld na de transformatie vraagt om een strategische aanpak met een zorgvuldige praktische uitvoering.


Gebiedspromotie is een middel om te bouwen aan een duidelijke gebiedsidentiteit op basis van helder omschreven kernwaarden. Het doel is om relaties met (potentiële) doelgroepen aan te gaan en het opbouwen van een database vol belangstellenden. Dit kunnen bewoners zijn, maar ook recreanten, ondernemers, investeerders of belangenverenigingen afhankelijk van de opgave waar we voor staan.


De kern van onze aanpak ligt in de gezamenlijke ontwikkeling van een sterk merk waarbij de gewenste identiteit van het gebied centraal staat. Het bouwen van

een identiteit vraagt meer tijd dan het voeren van een campagne. Het is een krachtig samenspel tussen productontwikkelaars en communicatiestrategen. Zodat een potentiële klant niet meer hoeft te worden overtuigd, maar geholpen wordt in een proces waarin hij langzaam overtuigd raakt. Van unique selling points naar unique buying points.

vastgoedpromotie, omgevingscommunicatie, gebiedspromotie, gebiedscommunicatie
|Vastgoedpromotie voor o.a. Gemeente Langedijk | Particulier Opdrachtgeverschap | Vrije Kavels Oxhoofdpad |

Vastgoedpromotie

Samen met Studi003 kan ik het gehele marketing- en communicatietraject verzorgen, van de positionering en de ontwikkeling van een naam/merkidentiteit tot de productie van multimediale campagnes, sales-materialen en de opzet en het onderhoud van social media. Onze opdrachtgevers variëren van projectontwikkelaars en bouwbedrijven tot gemeentes en woningcorporaties.

 

Bij vastgoedpromotie is een online positionering steeds belangrijker. Immers, woningzoekenden beginnen hun zoektocht online. Omdat vastgoed vaak op speciale projectwebsites wordt gepromoot, duurt het nog wel eens voordat de website hoog scoort in de organische zoekresultaten van Google. Deze positie kan je als advertentiepositie met Google Adwords kopen.

Als gecertificeerd Adwords-specialist en Google Partner kan ik je

perfect ondersteunen in de online promotie van jullie vastgoedproject.

evenement organiseren, gebiedspromotie, vastgoedpromotie, gebiedscommunicatie, omgevingscommunicatie
| Start Bouw Nieuwe Onderzoeksgebouw VU Campus | opdrachtgever Vrije Universiteit Amsterdam |

Evenementen Organiseren

Elke fase van de bouw kent zijn eigen mijlpalen. Soms nemen we afscheid van gebouwen waar mensen jarenlang plezier in hebben beleefd. Vaak vieren we de start van een renovatie of van de bouw van nieuwe woningen of voorzieningen. En natuurlijk vieren we feest als de hele transformatie achter de rug is.


Wij zijn in staat complete bouwputten om te bouwen tot showlocaties, maar bedenken graag voor iedere gelegenheid een concept passend bij het beschikbare budget. We bedenken steeds bijzondere evenementen die het gewenste imago van het project of het gebied versterken en ontwikkelen en produceren daarom altijd alles op maat voor jullie opgave. Onze brede ervaring zorgt ervoor dat je op een prettige manier je doelstelling bereikt.

 

Opdrachtgevers o.a.: Vrije Universiteit Amsterdam, The Outsiders, 

Stadlander, gemeente Bergen op Zoom